top of page

בירות בלגיות

עולם הבירות הבלגיות מאופיינות במתיקות מורגשת, סיומת יבשה. לרוב אך להכליל, מיוצרוחת ברמת אלכוהול גבוה. נפוץ לראות את הסגנונות הבאים: סינגל בלגי (בלונד), דאבל בלגי (בראון) והטריפל. סגנון נוסף הוא הקוודרופל.

רמת האלכוהול משתנה מביטוי לביטוי: הסינגל היאו החלש ביותר (5-6%) , דאבל (6-8%), טריפל (8-10%) והקוודרופל (10%+). הסינגל והטריפל הן בהירות, בעלות גוף קליל, ארומה כשותית פרחונית וקלילה. הדאבל והקודרופל הנן בירות כהות, כאשר הדגש הוא על מתיקות הנובעת משימוש מלתתים קרמלים שונים.


בכל הבירות ישנו שימוש בתוספת של סוכרים שונים, יתכן וגם יהיה שימוש בתבלינים כלשה המייחדים את הבירות.

bottom of page