top of page

קורסים וסדנאות

עולם הבירה זה לא רק לשתות בירה. אבל אם כבר לשתות, אז לשתות ביחד. על הדרך גם נכיר בירות חדשות, אנשים חדשים ונלמד דברים חדשים על עולם הבירה.
בעמוד זה נפרסם לכם על קורסים וסדנאות הקשורים לעולם הבירה:
* קורס הכנת בירה
* טעימות בירה
* אירועים מיוחדים

bottom of page