top of page
באנר וינטאג.jpg

אנשים רבים חושבים שלבירה יש תוקף.
מחשבה זו אינה נכונה. חלק מסגנונות הבירה יכולים להתיישן, ואף להטיב עם השנים.
עם הזמן, הבירה תפתח מורכבות ועומק.
לעתים, טעם האלכוהול אף אינו מורגש.

bottom of page