top of page
186806388_2900839110204775_4455707344483987676_n.jpg

המבשלה הוקמה בשנת 2015 בהבדן ברידג' , עיירה כפרית. עד היום הכינה מעל ל280 בירות שונות. נכון שלרוב היא מכינה בירות כשותיות או כהות מיוחדות, אבל גם לאגר ובירות חיטה עברו להם במיכלי התסיסה.

bottom of page